Home

Since 1984 we are committed to assist the poor, marginalized, and the more unfortunate persons and communities in the Philippines.  We are committed to exhorting and moving all levels of society to address the needs of those who have less, identify their needs enjoining their active participation in the design and implementation of undertakings for their community’s development toward the end goal of bettering their situation in life.  

We are committed to facilitate a process that will encourage the people to identify their needs, define and implement their own development with the end goal of self-reliance and pride achievement.

This is done in excellence partnership with the people served, project partners, sponsors and donors, the church, the government and other non-government agencies.

Giving emphasis to the social side of life in sharing with the needy, less fortunate in the society, transforms people into happy, vibrant members of the community.  Many times hungry people are not hungry for food but for the understanding love of being loved, of being known.  Not only naked of clothing but of human dignity and of respect.   There are many medicines and cares for all kinds of sick people. But unless kind hands are given in service and generous hearts are given in love, there can never be any cure for the terrible sickness of feeling unloved.


Sinds 1984 hebben wij ons leven in dienstgesteld van arme, gemarginaliseerde, en de meer ongelukkige mensen en gemeenschappen in de Filippijnen, om iets voor hen te kunnen betekenen.   We proberen alle niveaus van de samenleving aan te moedigen hun steentje bij te dragen en waar mogelijk mee te helpen om de miserie van degenen die minder hebben in het leven te verlichten.   Wij willen deze minderbedeelden actief laten deelnemen in het ontwerp en implementatie van projecten voor de ontwikkeling van hun gemeenschap met als einddoel hun levenssituatie te verbeteren.
 
Wij helpen en stimuleren hen in het identificeren van hun behoeften, het definiëren en implementeren van hun programma’s of projecten met steeds als einddoel dat ze op eigen benen kunnen staan, een eigen inkomen hebben en trots kunnen zijn op het resultaat van hun inspanningen.
 
Dit alles doen we in partnership met deze behoeftige mensen, project partners, sponsors en donateurs, de kerk, overheid en verenigingen of stichtingen.
 
Dikwijls zijn mensen niet alleen hongerig voor voedsel, maar naar liefde die hen begrijpt, anderen die om hen geven, die hen een “identiteit” geven.   Deze mensen  voelen zich naakt, niet omdat ze geen kleren hebben, maar omdat ze menselijk respect of waardigheid missen.   En zolang zij die handen en harten vol liefde van hun medemens niet voelen, zullen zij nooit genezen kunnen worden van die vreselijke ziekte zich “ongeliefd” te voelen.

Maar natuurlijk konden we die duizenden en duizenden mensen en families alleen maar helpen door jullie steun.

BEDANKT!!!

Jean Paul Verstraeten

Love in any Language - 7th Heaven Training Center Inc.

                                                                                  

JP's KABABAYAN