Education/Onderwijs

Onderwijsprogramma's zijn onderverdeeld in formele en niet-officiele (privaat) onderwijs/training projecten.  

In Culion werden studiebeurzen geschonken met verschillende soorten subsidies of hulp aan meer dan 600 verdienstelijke studenten, in de vorm van persoonlijke steun (individueel sponsorship - families van hier die een kindje persoonlijk steunen) en/of steun vanuit organisaties.   Deze studenten kregen een uitgebreid en royaal onderwijssteun pakket, inbegrepen inschrijvings- en lesgeld, schoolbenodigdheden, schooltassen, schooluniformen, schoenen, regenschermen enz.    Voor de studenten die in Manila gingen studeren, kregen ze vervoerkosten en kostgeld geschonken.   Niet-officieel of privaat onderwijs of trainingen werden uitgevoerd in samenwerking met verschillende instituten voornamelijk in beroepsonderwijs, kunst en culturele richtingen, voeding en gezondheid. 

Het Ministerie van Onderwijs werd altijd gesteund.  
Wij drukten diploma's voor hen, puntenkaarten, schonken schoolborden, schrijfmachines en andere benodigde items.  
Een ander vitaal programma was de constructie van schoolgebouwen.   Dit werd in Culion voornamelijk gedaan om de bestaande verouderde schoolgebouwen te vervangen/verbeteren en om de nodige bijdrage te leveren voor comfortabelere onderwijsomstandigheden en onderwijs te promoten.

In het Filippijnse onderwijssysteem worden in de lagere school al beroepsklassen (home economics) gegeven om de kinderen een basis mee te geven in koken, groenten te kweken, enz.   In dit programma schonken we 15 splinternieuwe naaimachines aan de 3 openbare scholen in Culion.  

De eerste uitgebreide bibliotheek in Culion met duizenden boeken openden we in 1989.    

Schrijnwerkersbenodigdheden (hamers, trektangen, zagen enz.), alsook kookuitrusting werden geschonken in hetzelfde programma.     Deze uitrustingen en keukengereedschap werden ook gebruikt in onze programma's voor het aanleren van een beroep aan arme families om hun zo te leren voorzien in levensonderhoud.  

  

Met een eenvoudige openingsceremonie op 2 maart 1993 werd de pas gebouwde Baldat school overgedragen aan verantwoordelijken van het Ministerie van Onderwijs.    Dit was de eerste school die we bouwden in ons schoolconstructie-programma.   Beeld u even de blijdschap in van de kinderen die tot dan les kregen in een oud, kapot, zelfs gedeeltelijk verbrand schoollokaal gebouwd met palmbladeren, en dan mochten verhuizen naar een eerste-klasse school in steen.   Het schoolgebouw, bestaande uit twee leslokalen kon vanaf dan ook gebruikt worden als een gebouw voor allerlei doeleinden voor de gemeenschap, en als evacuatie center bij natuurrampen.

 

In ons levensonderhoud-programma schonken we duizenden pakjes met groentenzaden aan de inwoners van Culion.   Elk plantseizoen werden duizenden pakjes zaad gechonken, varierend van kolen tot aubergines, mais, radijsjes, sla, komkommers, en zoveel meer.  Van zodra de groenten werden geoogst, werden deze verkocht.  
Studentjes in de scholen kregen opleidingen hoe ze moesten planten en een tuintje moesten onderhouden, dit in kleine tuintjes per klas.  

Een sportprogramma voor de jeugd van Culion werd opgestart.  Indien we de jeugd de nodige training zouden kunnen geven, zouden er misschien wel toekomstige kampioenen uitgroeien.  Basketballen, volleyballen, honkballen  schaak-, damspellen en veel meer werd aangekocht en geschonken aan de jeugd van Culion. 

Het is onze volste overtuiging dat mensen alleen kunnen leren op hun eigen benen te staan indien ze de mogelijkheid krijgen tot onderwijs.   

We moeten hen iets aanleren, onderwijzen, meer speciaal de jongeren zodat ze volledig voorbereid zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.      Daarom zijn we hulp gaan bieden aan jongeren en families zonder inkomen over de ganse Filipijnen, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden.

Tot nogtoe (2014) hebben we studiebeurzen kunnen geven aan meer dan duizend studenten, en daarmee deze families een mogelijkheid gegeven om vooruit te kunnen in het leven.

Pacita Complex-I Elementary School in San Pedro, Laguna had in 2007 een totaal van  2.175 leerlingen van dewelke velen in krotten leefden op de spoorweg.  Voor hun "home economic klassen" hadden ze naaimachines, een gasvuur, een gastank, electrische fans enz. nodig die we hen schonken.

  

Aan Region III schonken we op aanvraag van het Ministerie van Onderwijs 20 naaimachines.  In 2007 en 2008 alleen, werden een totaal van meer dan 200 naaimachines geschonken aan scholen, arme families, wijkoversten en burgemeesters voor hun levensonderhouds/beroepstrainingen.

We willen de zwaksten en de minderbedeelden in de Filipijnen helpen en zo de uitdagingen van armoede, democratie, globalizatie en continuiteit het hoofd bieden.   Wij willen toegang tot kwaliteitsonderwijs aanbieden en relevant onderwijs en de mensen voorbereiden op een vlug veranderende wereld.

Buiten hun studiebeurs, zoals het inschrijvingsgeld op school, de boeken en het uniform (in de Filipijnen heeft elke school nog haar eigen uniform), krijgen de studenten ook boekentassen, regenschermen, waar nodig (en indien mogelijk) pc of laptop, slippers...

    

  

Over de hele archipel worden scholen ingericht.

   

    

  

En indien nodig worden er ook slaapplaatsen voorzien, voornamelijk wanneer studenten uit de provincies in Manila of andere grote steden moeten gaan studeren.