Medische hulp

Het plaatselijke ziekenhuis in Culion werd ingericht met een baby-couveuse, een tandartsstoel, rolstoelen, tafels voor de operatiekamer, lakens voor de bedden enz.  Elk jaar werden medicijnen en vitamines gratis ter beschikking gesteld voor de allerarmsten.  Honderden kinderen hebben een ontwormingskuur gekregen.

Omdat malaria zo rampant was op Culion werd gestart met een malariacontrole programma waar de bevolking mee ingeschakeld werd om de strijd tegen de malaria-mug aan te gaan.  Met publieke informatiecampagnes werd iedereen ingelicht wat malaria is, waar de broedplaatsen van de muggen zijn en hoe hen te vernietigen, zoals ook hoe hun hutten tegen de mug te beschermen.  Materialen hiervoor werden door ons ter beschikking gesteld.  Mensen die reeds malaria hadden kregen hiervoor de nodige medicatie.

Omdat een gezonde jeugd betere studenten maakt hadden we over gans het eiland Culion aan verschillende groepen sportmateriaal geschonken voor basketbal, volleybal, tafeltennis, badmington en denkspelen.

  

Rolstoelen en looprekken voor patiënten in Culion.

 

Een baby-couveuse en onze opslagplaats voor medisch materiaal in Culion

 

Jaarlijks oogcheckprogramma en publieke malaria voorlichting

MEDISCHE ZENDINGEN

Over gans Manila werden enkele malen per maand medische zendingen georganiseerd naar de allerarmste sloppenwijken.  De bevolking kreeg dan gratis doktersonderzoek, medicijnen en daarbij extra voeding en klederen.  Deze medische zendingen werden door de jaren heen uitgebreid tot over vele provincies van de Filipijnen.

 

 

 

 

 

Personen die kwamen aankloppen voor dringende medische hulp kregen deze onmiddellijk.  Het kind op de foto komt van een klein eiland waar totaal geen faciliteiten voorhanden waren.  We hebben het onmiddellijk naar het Philippine General Hospital in Manila vervoerd waar na weken chemobehandeling de tumors wegwaren.  De betaling van de benodigde medicijnen kwamen uit ons noodhulpfonds.

 

 

De man op de foto had een tak in zijn ogen gekregen en doordat er geen doktershulp op het eiland was waar hij leefde werden we gevraagd hem te helpen.  Met de boot naar manila en ook een chemokuurbehandeling in het Philippine General Hospital.  Zijn oog was wel weg, maar we hebben hem een kunstoog geschonken.   Kosten voor medicijnen en kunstoog kwamen van ons noodhulpfonds.  Gedurende meer dan 30 jaar zijn tientallen zeer arme mensen zo kunnen geholpen worden.

 

 

Van dit fonds hebben we ook heel wat kindjes met een hazelip-operaties kunnen helpen door de operatie te betalen.  Als kind is het verschrikkelijk door het leven te moeten gaan met een hazelip.  Je wordt  constant uitgelachen, wat in zeer vele gevallen met zich meebrengt dat het kind niet meer naar school wil gaan.   De familie heeft echter het geld niet om zo’n operatie te betalen.

 

Van ons noodhulpfonds hebben we reeds meer dan 1000 patiënten dringende medische hulp kunnen verschaffen.   Erzonder zouden vele mensen gestorven zijn.  Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen en momenteel bijdraagt aan dit fonds.

 

 

Over vele eilanden in de Filippijnen is medisch materiaal geschonken aan ziekenhuizen en privé personen.